Products

AMLA CHOORNAM

60.00/- 60/-

ARJUNA CHOORNAM

40.00/- 32/-

ASWAGANDHA CHOORANM

115.00/- 92/-

BAVANCHALU CHOORNAM

55.00/- 44/-

BHRINAGRAJ CHOORNAM

50.00/- /-

BRAHMI CHOORNAM

60.00/- 48/-

CHITRA MOOLAM

70.00/- 56/-

DALCHINA CHEKKA

100.00/- 80/-

KARAKKAYA CHURNAM

40.00/- 32/-

KASTHURI PASUPU

60.00/- 48/-

KONDA PINDI CHOORNAM

70.00/- 56/-

MARRI OODALU CHOORNAM

60.00/- 48/-

METHIK CHOORNAM

50.00/- 40/-

MULTHANI MATTI

30.00/- /-

Munagaku Choornam

98.00/- /-

NEEM CHOORNAM

40.00/- /-

NELA USIRI

80.00/- /-

SHIKAKAYA

55.00/- /-

SHATAVARI CHOORNAM

100.00/- /-

SONTI CHOORNAM

95.00/- /-

SUNAMIKHI CHOORNAM

45.00/- /-

TAMARIND NUT POWDER

65.00/- /-

TANIKAYA CHOORNAM

35.00/- /-

TRIPHALA CHOORNAM

42.00/- /-

TRIKATTU CHOORNAM

180.00/- /-

TULASI CHOORNAM

60.00/- /-

YESHTIMADHU POWDER

95.00/- /-

pasupu

35/- /-

MANJISTA

100.00/- /-

podapatri

70.00/- 56/-

Henna

40.00/- 40/-

Henna

175.00/- 175/-

Henna

300.00/- 240/-

Hair pack

99/- 79/-

Triphala Juice

240/- 192/-

Amla juice

240/- 192/-

Amla juice

140/- 112/-

Triphala juice

140/- 112/-

Aloe vera juice

260/- 208/-

Aloe vera juice

160/- 128/-

karela & jamun juice

145/- 116/-

Herbal shampoo

220/- 154/-

Herbal shampoo

120/- 96/-

Herbal Shampoo

120/- /-

Flat 20% OFF Flat 20% OFF